PAR PROJEKTU

robot

EARLY

Attālināto mācību modelis, kas ietver robotiku 3–7 gadus veciem bērniem (projekta nosaukuma saīsinājums EARLY) — ir Erasmus+ finansēts projekts, KA220-HED - Sadarbības partnerība augstākajā izglītībā 2021, kas sākās 11.12.2021. un beigsies 01.05.2024. (30 mēneši). Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības Izglītības un jaunatnes programmu centram (Turcijas Nacionālā aģentūra) un to koordinē Kodžaeli Universitāte (KOCAELI UNIVERSITY (KOU)).

EARLY PROJEKTA NEPIECIEŠAMĪBAS ANALĪZE

EARLY projekts ir veltīts tam, lai esošie un topošie pirmsskolas skolotāji varētu attīstīt un pilnveidot savas prasmes, lai sniegtu pirmsskolas vecuma bērniem zināšanas par dažādām situācijām. Universitāšu kursi pedagogu profesijā ne vienmēr nodrošina mācības par “attālināto, tiešsaistes un digitālo mācību procesu pirmsskolas vecuma bērniem”. Tātad topošie pirmsskolas skolotāji galvenokārt koncentrējas uz klātienes mācībām. Zināšanu trūkums šajā aspektā jau ir atspoguļojies pašreizējo pirmsskolas skolotāju aptaujās. Pašreizējie pirmsskolas skolotāji ir pauduši nožēlu, ka nespēja sazināties ar bērniem ārkārtas situācijas laikā, un tas, ka skolas laiku pa laikam tika slēgtas, mācību procesu ietekmēja negatīvi. Covid-19 pandēmijas apstākļos pievērsām uzmanību tam, ka dažādi izglītības procesa aspekti ir jāspēj īstenot arī tad, ja nav klātienes nodarbību. Šī ārkārtas situācija arī izgaismoja nepieciešamību pēc pirmsskolas izglītības īstenošanas attālināti arī citās dzīves situācijās (veselības problēmas, invaliditāte un dažādās ārkārtas situācijās), kā arī parastās situācijās, lai atbalstītu mācīšanos mājās un atbalstītu ģimenes locekļu iespēju iesaistīties izglītošanās procesā. Šī iemesla dēļ topošajiem pirmsskolas pedagogiem ir jābūt gataviem dažādām situācijām, kurās nepieciešams atbalstīt bērnus attālinātā mācību procesa laikā, kā arī jāiemācās iesaistīt vecākus izglītības procesā, lai šis mācību laiks būtu pēc iespējas efektīvāks.

MĒRĶI

Projekta mērķi ir šādi:

● Paaugstināt topošo pirmsskolas skolotāju informētību par tālmācību, veicināt to izaicinājumu novēršanu, ar kuriem viņi var saskarties, mācot 3- 7 gadus vecus bērnus.
● Nodrošināt viņus ar novatoriskām mācību aktivitātēm, kuras var izmantot, lai paātrinātu 3-7 gadus vecu bērnu attīstības procesus.
● Veicināt 3–7 gadus vecu bērnu personības attīstību, attīstot visas bērnu prasmes kopā ar vienaudžiem ar daudzveidīgu izcelsmi un personiskajām iezīmēm, kā arī paaugstinot topošo skolotāju izpratni.
● Iegūt patiesus, pamatotus un ticamus datus par topošo skolotāju vajadzībām, kas saistītas ar mācību aktivitātēm, lai 3-7 gadus vecus bērnus efektīvāk iesaistītu mācību procesā.

Projekta mērķis ir nodrošināt metodoloģiju, lai atbalstītu Eiropas skolotājus, vecākus un pirmsskolas vecuma bērnus ar teoriju un praksi par to, kā vislabāk izmantot digitālās un tiešsaistes tehnoloģijas. Līdztekus tam projekta mērķis ietver multimodālas prakses attīstīšanu, nodrošinot pirmsskolas skolotājus, sākumskolas skolotājus, augstākās izglītības pasniedzējus, asociētos partnerus, Eiropas izglītības sistēmas un citas ieinteresētās personas ar pedagoģijas metodoloģiju un dažādām vadlīnijām, lai autonomi izstrādātu tiešsaistes izglītības metodiku.