PARTNERI

School of Robotics

Robotikas skola (Scuola di Robotica - SDR) ir bezpeļņas mācību un izglītības centrs, ko sertificējusi Valsts Izglītības ministrija. Tās mērķis ir veicināt zināšanas, IKT, izglītības lietojumprogrammu un izglītības robotikas izmantošanu.

Robotikas skola nodrošina visplašāko un pieejamāko informācijas izplatīšanu par pētniecības rezultātiem robotikas jomā un tai radniecīgās nozarēs, t.i., datorzinātnes, mākslīgais intelekts, neirozinātne, filozofija, dizains. Robotikas skolas mērķis ir arī pārvarēt plaisu starp “grūtajām” zinātnēm un humanitārajām zinātnēm.

2003. gadā tā sadarbojās ar robotikas speciālistu Džanmarko Verudžio (Gianmarco Veruggio), veicinot Robot-ētikas rašanos (Robotikas ētiskie, juridiskie un sociālie aspekti, Sanremo, 2004. gada janvāris). Kopš tā laika īstenoti divi Eiropas projekti (Ethicbots; CARE — koordinācijas darbība robotikas jomā Eiropā). Robotikas skolas tīkls sastāv no gandrīz 120 skolām (no bērnudārza līdz vidusskolai), kas ir apņēmušās īstenot inovācijas izglītībā. TRobotikas skolas organizē konferences, nodarbības skolotājiem, videokonferences, dokumentālās filmas, publikācijas un pasākumus, balstoties uz “dzīvās zinātnes” pedagoģisko principu. Eiropas Sieviešu un tehnoloģiju centrā Robotikas skola ieņem vietu konsultatīvās padomes līmenī. Kopš 2005. gada noslēgts sadarbības līgums ar Itāliju (CNR). Kopš 2008. gada Robotikas skola ir koordinatore sociālajam projektam - Roberta, Girls Discover Robots - nacionālā koordinatora līmenī. Kopš 2011. gada skola ir Eiropas Robotikas nacionālais referents. Arī First Lego League konkursa Ziemeļrietumu referents, Humanoid Race nacionālais vēstnieks un sadarbībā ar Miuru ir robotikas olimpiāžu organizators. Scuola di Robotica vada robotikas un IKT laboratorijas ar robotiem un robotikas ierīcēm. 2017. gadā skola iesaistījās jaunuzņēmuma (Madlab 2.0) radīšanā, kas strādā pie ātras prototipēšanas un izglītojošas robotikas. Kopā ar Madlab 2.0 Scuola di Robotica piedalās projektos par humanoīdiem robotiem slimnīcās. Šie projekti ietver slimnīcas aprūpētāju apmācību, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti nodrošināt labāku dzīvi. Robotikas skolai ir plaša pieredze EK pētniecības projektos un virtuālās laboratorijas darba koncepcijā, ko nodrošina internets.

Kocaeli University

KODŽAELI UNIVERSITĀTE (KU) tika izveidota 1992. gadā ar 6 fakultātēm, 1 arodskolu un 3 institūtiem. KU ir viens no vadošajiem zinātnes un izglītības centriem Turcijā.

KU ir milzīga izglītības iestāde ar 19 fakultātēm, 3 koledžām, 16 profesionālajām koledžām, 4 institūtiem un 1 valsts konservatoriju. KU, kas katru gadu nodrošina valsti ar izglītototiem cilvēkiem, kā piemēram 67 250 studentiem 2022. gadā, ir nozīmīga vieta Turcijas pētniecības un attīstības (R'D) aktivitātēs ar tās 24 pētniecības centriem.

Tā ieņem pirmo vietu studentu aktivitātēs ar 119 studentu klubiem un biedrībām, kā arī ar savu klubu starpniecību veic sociālās atbildības un kultūras aktivitātes. Universitātēm, kas sagatavo zinātniekus un veido zinātni pasaulē, kas piedzīvo strauju globalizāciju, kur starptautiskās robežas kļūst arvien neskaidrākas, vajadzētu būt universālām. Šī iemesla dēļ KU piešķir nozīmi internacionalizācijas studijām. Šim nolūkam universitāte ne tikai sūta savus studentus uz daudzām ārvalstīm, bet arī uzņem studentus no dažādām pasaules vietām. Tas lielam skaitam studentu nodrošina iespēju studēt ārzemēs, izmantojot dažādas mācību programmas.

Polytechnic Institute of Viseu

Viseu Politehniskā institūta (IPV) izveide 1979. gada 26. decembrī balstījās filozofijā, kas atbalstīja sekmīgu valsts politehniskās augstākās izglītības ieviešanu Portugālē: savstarpēja sadarbība ar apkārtējo sabiedrību, kuras mērķis ir veicināt reģionālo problēmu apzināšanos un veiksmīgu risinājumu ieviešanu. IPV cenšas īstenot šo mērķi ar tehnisku, humānu un personisku studentu apmācību, lai padarītu viņus kompetentus sniegt ieguldījumu Portugāles sabiedrības attīstībā un pētnieciskās darbības attīstība, ņemot vērā apkārtējā konteksta vajadzības. Kultūras apmaiņa un sadarbība ar citām valsts/privātām institūcijām nacionālā un starptautiskā līmenī raksturo IPV. Institūtā ir piecas skolas: izglītība, tehnoloģija un vadība, lauksaimniecība, tehnoloģija un vadība (Lamego pilsētā) un veselība. IPV misija ir apmācīt profesionāļus ar augstām tehniski zinātniskām zināšanām un prasmēm, kā arī veicināt inovācijas, ko nodrošina ciešs kontakts starp mācību iestādēm un reģionālo zinātnes un tehnoloģiju kopienu arvien globalizētākas un starptautiskas sabiedrības kontekstā. Pašlaik Viseu Politehniskajā institūtā ir 5000 studentu, kuri studē bakalaura studiju programmās, maģistra studiju programmās, tālākizglītības kursus un augstākos tehniskos profesionālos kursus. Apmācības nodrošina 413 akadēmiskā personāla locekļi. Piedāvājumā ir iekļautas tādas jomas kā skolotāju izglītība, sociālais darbs, sociāli izglītojoša iejaukšanās, gerontoloģija, mediju studijas, kultūras studijas, sociālie pakalpojumi, sports, multimediji, inženierzinātnes (dažādās jomās), vadība, mārketings, tūrisms, agrārās zinātnes un medmāsu studijas. IPV ir specializēta nodaļa saskarsmei ar kopienu, ADIV — Attīstības un pētniecības asociācija. Šī vienība veido ciešus kontaktus un sadarbību ar uzņēmumiem un nozari reģionālās attīstības nolūkā un veicina uzņēmējdarbības prasmes akadēmiskajās aprindās. IPV pētniecības centrs ir Izglītības un inovāciju studiju centrs (CI&DEI), kura misija ir attīstīt pētniecību izglītībā, izmantojot pētniecības un sociālās izglītības intervences projektus, ko izstrādājis Viseu Politehniskais institūts (IPV), Guardas Politehniskais institūts. (IPG), Leirijas Politehniskais institūts (IPL), Bragança Politehniskais institūts (IPB) un Viana do Kastelo Politehniskais institūts (IPVC), integrētā skatījumā uz sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm. Īstenojot savu misiju, CI&DEI veicina starpdisciplināras tīkla pētniecības aktivitātes, lai attīstītu savu pētnieku integrētu sadarbību, izveidotu zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, veicinātu zinātni un kultūru, kā arī pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai. 2018. gadā CI&DEI pētnieku komandā bija 92 dalībnieki. Centrs ir vadījis projektus Nacionālā Zinātnes un Tehnoloģiju fonda, reģionālās programmas MaisCentro un nacionālās programmas COMPETE – darbības konkurētspējas faktora programmas un darbības teritoriālās uzlabošanas tematiskās programmas ietvaros, kā arī Eiropas projektus.

University of Mannheim

MANHEIMAS UNIVERSITĀTE, Vācija. Manheimas Universitāte jau paaudzēm ir sagatavojusi studentus uzņemties vadošās lomas uzņēmējdarbībā, akadēmiskajā vidē un sabiedrībā. Viena no universitātes stiprajām pusēm ir tās profils, ko raksturo ekonomikas un sociālās zinātnes. Tieši šajās jomās Manheimas Universitāte vairākkārt ir bijusi viena no 20 labākajām Eiropas pētniecības iestādēm. Darbinieki sešās skolās un nodaļās māca un veic pētījumus uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, tiesību zinātnēs un biznesa informātikā un matemātikā. Universitātes pētnieki sadarbojas ar daudziem nacionāliem un starptautiskiem partneriem. Universitātes pilsētiņa ap Manheimas baroka pili ir vieta, kur gaiši prāti no visas pasaules pulcējas, lai mācītos, apspriestu, pētītu un gatavotos atstāt savu nospiedumu pasaulē.

Katrs piektais universitātes students ierodas no ārvalstīm, lai iegūtu bakalaura, maģistra grādu vai doktora grādu Manheimā.
Fakti un skaitļi:
Profesori: 194 Akadēmiskā personāla locekļi: apm. 840 Neakadēmiskā personāla locekļi: apm. 570 Studenti: apm. 12 000 Kopējais budžets: apm. 121 miljons eiro Ārējais finansējums: apm. 23 miljoni eiro Akreditācija “Triple Crown” (Biznesa skola): AACSB, EQUIS, AMBA.
Manheimas universitātei (UMA) ir pasaulē atzītas zināšanas izglītības datu analīzes, tehnoloģiju atbalstītas profesionālās kompetences novērtēšanas jomā, kā arī, HEI kursu (ar tehnoloģijām atbalstītu) un profesionālās pilnveides programmu K12 profesionāļiem izstrādē un nodrošināšanā. Dirks Ifenthalers ir Manheimas Universitātes profesors un izglītības, dizaina un tehnoloģiju nodaļas vadītājs un UNESCO Datu zinātnes katedras vietnieks Kērtina Universitātē, Austrālijā. Viņa iepriekšējie amati bijuši arī profesors un direktors Digitālās mācīšanās pētniecības centrā Dīkinas Universitātē, Austrālijā, Lietišķās pētniecības un mācību analīzes vadītājs Atvērtajās universitātēs Austrālijā un lietišķās mācīšanas un mācīšanās pētniecības profesors Potsdamas Universitātē Vācijā. 2012. gadā viņš bija Fulbraita stipendiāts Žanīnas Reinboltas Izglītības koledžā Oklahomas Universitātē, ASV. Dirka pētījumi koncentrējas uz kognitīvās psiholoģijas, izglītības tehnoloģiju, datu analīzes un organizācijas mācīšanās krustpunktu.

University of Latvia

Latvijas Universitāte (LU) ar 13 000 studentiem, 13 fakultātēm un vairāk nekā 20 pētniecības institūtiem ir viena no lielākajām visaptverošās pētniecības universitātēm Baltijas valstīs. LU ir izglītības un pētniecības potenciāls humanitārajās, sociālajās un dabas zinātnēs.

LU ir vienīgā augstākās izglītības iestāde no Latvijas, kas ierindojās QS Top Universities reitingā. LU internacionalizācijas pakāpe ir atzīta par augstu vairākos reitingos, piemēram, QS Top Universities, Multi-rank, Interfax reitingā. LU pievērš uzmanību starptautiskās sadarbības attīstībai un atbalsta mobilitāti.

Šobrīd LU ir noslēgusi 148 divpusējus sadarbības līgumus ar universitātēm visā pasaulē, vairāk nekā 800 Erasmus+ līgumus ar programmas valstu augstskolām un 29 līgumus ar partnervalstu augstskolām.

LU ir veiksmīgs partneris Erasmus Mundus projektos JoinEU-SEE, Triple I, Lot 3b, Centauri, MOVER, AURORA un LEADER, kā arī Erasmus Mundus kopīgajā maģistra programmā (MISOCO). Saskaņā ar LU misiju un vīziju - Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes raksturīgākās iezīmes ir nepārtraukta attīstība un pilnveide visos tās aspektos: jaunas programmas, elastība, starptautiska sadarbība, mācībspēku un studentu apmaiņa, plaša un daudzpusīga pētniecības darbība, vides pozitīva ietekme. Pateicoties starptautiskajām attiecībām, salīdzinošām starptautiskajām studijām (IEA ICCS, OECD PISA un TALIS), konferencēm (piemēram, “Profesoru nedēļa”) un daudziem ārvalstu studentiem, izpratne par toleranci, cilvēktiesībām un piederības sajūtu kļūst par valsts iekšējās kvalitātes kultūras būtību gan fakultātē, gan universitātē kopumā. Piemēram, maģistrantūras programmu “Daudzveidības izglītība” 2007. gadā izveidoja četras universitātes Spānijā, Čehijā, Vācijā un Latvijā. Programma ir orientēta uz studentu darba vietu. Tāpēc mērķauditorija ir pretendenti no Latvijas, Eiropas Savienības un pasaules valstīm ar bakalaura grādu sociālajās, humanitārajās un dabaszinātnēs. Studijas tiek īstenotas e-studiju vidē, kā arī klātienes sanāksmēs. E-kursi ir ieviesti visās studiju programmās.

Mellis Education Technology

MELLIS EGITIM TEKNOLOJI TICARET LIMITED SIRKETI, TURCIJA. Mellis Ed. Tehn. ir jaundibināts uzņēmums ar 5 darbiniekiem, bet šis skaits palielinās vai samazinās atkarībā no projekta situācijas. Mellis Ed. Tehn. var raksturot kā izglītības un apmācības programmu un kursu izstrādi atbilstoši uzņēmumu, kopumā koncentrējoties uz mērķa grupu vajadzībām un nepieciešamajām prasmēm. Mācību pasākumi bērniem pirmsskolas vecumposmā, pamatskolā un vidusskolā galvenokārt aptver izglītību, kas vērsta uz programmēšanas prasmēm gan izmantojot tehnoloģijas, gan bez tām. Mellis Ed. Tehn. izstrādā interaktīvus izglītības kursus, kas iesaista dalībniekus mācību procesā. Mellis Ed. Tehn. veic analīzes pētījumus, piemēram, trūkumu, procesu, aprīkojuma un profesionālo analīzi. Šie pētījumi tiek veikti ar vairākām metodēm, un komandai ir pieredze tādās IKT tehnoloģijās kā interaktīvā programmatūra (paplašinātā realitāte un virtuālā realitāte) un “tīmekļa programmatūra”. MELLIS īpašu nozīmi piešķir jauniešu aktīvai iesaistīšanai apmācību pasākumos un izmanto visus atbalsta mehānismus, lai sniegtu viņiem iespējas pilnveidot savas prasmes IKT jomā. MELLIS ļoti cieši sadarbojas ar sieviešu asociācijām un asociācijām, kas strādā invalīdu kopienās un citās pilsoniskās sabiedrības organizācijās, un palīdz tām sasniegt vairāk cilvēku virtuālajās platformās.

Early Years

Early Years ROI (dib. 2019) līdzās Early Years NI - organizācija maziem bērniem - ir lielākā organizācija, kas darbojas, lai veicinātu kvalitatīvu agrīno aprūpi un izglītību bērniem vecumā no 0 līdz 12 gadiem un viņu ģimenēm. NI tika dibināta 1965. gadā, un tā ir organizācija, kuras pamatā ir dalība, reģistrēta labdarības organizācija, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, un to vada direktoru padome.

Mēs esam bezpeļņas organizācija un kopš 1965. gada strādājam, lai veicinātu augstas kvalitātes bērnu aprūpi bērniem un viņu ģimenēm.
Misijas paziņojums
"Vadīt un ieviest inovācijas, lai nodrošinātu augstas kvalitātes kopīgus agrīnās izglītības un aprūpes pakalpojumus, kas atbalsta bērnu, ģimeņu un kopienu noturību."
Vīzija
Bērni ir spēcīgi, kompetenti un pamanāmi savās vietējās kopienās. Vecāki, aprūpētāji un ģimenes dzīvo kopienās ar veselīgām savstarpējām attiecībām, kas veicina labus bērnu attīstības rezultātus.
Bērni un ģimenes ir fiziski un emocionāli veseli un noturīgi.
Bērni ir ieinteresēti un spējīgi mācīties un pilnībā izmantot savu potenciālu. Vecāki, aprūpētāji, ģimenes un pakalpojumu sniedzēji ir spēcīgi un izturīgi.
Bērni respektē atšķirības un aug mierīgā, labklājībā un kopīgā reģionā. Organizācijas stratēģijas pamatā ir Bērnu tiesību ekoloģijas modelis, kas parāda, kā bērns veido savu sociālo vidi, vienlaikus to ietekmējot un kalpojot tai; tādējādi tiek uzsvērta bērnu attīstības un sabiedrības labklājības savstarpējā saistība. Mums ir vairāk nekā 55 gadu pieredze, atbalstot un konsultējot agrīnās pirmsskolas izglītības pedagogus, pasniedzējus un speciālistus, un mūsu darbs ir vērsts uz agrīnās pirmsskolas izglītības pakalpojumu vajadzību apzināšanu un apmierināšanu, kvalitātes veicināšanu un izglītības rezultātu uzlabošanu maziem bērniem sadarbībā ar vecākiem. Mūsu plašais, uz pierādījumiem balstīto mācību un kvalitātes nodrošināšanas programmu klāsts turpina mūsu centienus uzlabot praksi, piemērojot atbilstošu, uz rotaļām balstītu mācību programmu. Mums ir plaša pieredze kvalitatīvu agrīnās pirmsskolas apmācības un kvalitātes nodrošināšanas programmu izstrādē un īstenošanā.