EARLY

Kvalitatīva pirmsskolas izglītība ir sabiedrības panākumu atslēga.

EARLY

Šī projekta mērķis ir izstrādāt materiālus piecos mācību moduļos, iekļaujot izglītojošo robotiku gan klātienes, gan attālinātajā darbā, un rokasgrāmatu topošajiem un esošajiem pedagogiem, kā arī vecākiem. Materiāls paredzēts arī pirmsskolas izglītības nodarbībām, kas ietver dinamisku saturu – izglītojošās robotikas un algoritmiskās domāšanas apgūšanas veicināšanai pirmsskolas un sākumskolas izglītības posmā (3-7 gadus veciem bērniem), piemērojot arī attālināto mācību procesam. Projekts palīdzēs pirmsskolas skolotājiem celt viņu profesionālo kvalifikāciju, nodrošinot praktiskas apmācības, ko atbalsta digitālie mācību rīki un izglītības roboti. Projekts nodrošinās arī: augstākās izglītības modulārā kursa / mācību programmas (R1) izstrādi, izmantojot gatavus kodēšanas rīkus un dažādus robotikas komplektus, kas pārbaudīti šīm vecuma grupām. Visi šie rezultāti kļūs par MODULĀRĀ KURSA MĀCĪBU PROGRAMMAS saturu.

Ietekme

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS:

Eiropas universitātes un izglītības sistēmas gūs labumu no projekta rezultātiem, jo projekta rezultāti būs pieejami tiešsaistē un tie sevī ietvers pilnīgu teorētisko un praktisko materiālu pirmsskolas izglītības posmam. Šo mācību programmu varēs ieviest gan pedagoģijas studiju kursos, gan pirmsskolas izglītības praksē.

ĢIMENES

ĢIMENES varēs piekļūt MOOC (tiešsaistes kursiem) un izmantot materiālus gan zināšanu iegūšanai par platformām un digitālajiem rīkiem, gan iecerēto aktivitāšu īstenošanai. Projekts paredz un veicina ciešu sadarbību starp skolu un ģimeni, kur abi agrīnās izglītības galvenie varoņi var satikties MOOC.

TOPOŠIE SKOLOTĀJI (STUDENTI) UN SKOLOTĀJI

Projekta aktivitātes tieši ietekmēs profesionālo prasmju apguvi, kas pirmsskolas pedagoģijas studentiem un absolventiem ļaus pilnveidot zināšanas, lai prastu reaģēt uz dažādām mācību situācijām. Šis projekts dos iespēju pirmsskolas skolotājiem, viņu vecākiem un iestāžu vadītājiem formulēt un paust savas vajadzības.

MĀCĪBU materiāls, kas tiks publicēts MOOC un Eiropas platformās, vienmēr būs pieejams sabiedrībai.

Ietekme uz MAZIEM BĒRNIEM
Ietekme uz maziem bērniem būs ievērojama gan pieredzētajā COVID ārkārtas situācijā, gan citās, tāpēc, ka projekta metodoloģiju un materiālus var izmantot dažādās jomās un situācijās. Pielāgojot mācību materiālus, tos var izmantot bērnu atbalstam dažadās situācijās, kad nepieciešams veikt uzdevumus mājās - pielāgojot NODARBĪBAS PLĀNU attālinātajam darbam un izmantojot VIDEO PAMĀCĪBAS, - kā arī materiālus var izmantot dažādiem pasākumiem, kas veicina iekļaujošu izglītību un darbā ar bērniem no migrantu grupām.

Citas institūcijas

Privātās pirmasskolas izglītības iestādes, tiks mudinātas izmantot projekta materiālus un rezultātus, kā arī tām tiks lūgts sniegt atsauksmes par sadarbību. Daudzās Eiropas valstīs un visā pasaulē sociālie kooperatīvi un citas iestādes ir atbildīgas par mazu bērnu pieskatīšanu un izglītošanu no rīta un/vai pēcpusdienā, ja nav pieejamu valsts iestāžu vai ja tās neaptver laiku, kad ģimenes locekļi ir darbā.

Visi projekta rezultāti tiks licencēti saskaņā ar Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 starptautisko licenci un būs pieejami kā OER (Open Educational Resources), izmantojot galvenos repozitorijus, piemēram, Open Discovery Space (ODS). Turklāt visi izplatīšanas un veicināšanas pasākumi būs pieejami tīmekļa vietnē, un visos sagatavotajos materiālos un resursos būs norādīts logotips un tīmekļa adrese, kā arī saite uz Facebook, Twitter vai citu saistītu sociālo mediju kontiem.

PARTNERI