HAKKINDA

robot

EARLY

3-7 Yaş Arası Çocuklar İçin Robotik ile Güçlendirilmiş Uzaktan Eğitim Modeli (Proje Kısaltması EARLY) bir Erasmus+, KA220-HED- Yükseköğretimde İşbirliği ortaklıkları 2021 projesidir. Bu yükseköğretim projesi 11-11-2021 tarihinde başlayıp 01-05-2024 (30 ay) tarihinde sona erecektir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOÜ) tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne (Türkiye Ulusal Ajansı) koordine edilmektedir. EARLY, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOÜ) tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne (Türkiye Ulusal Ajansı) sunulan bir projedir.

EARLY PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ

EARLY, mevcut ve gelecekteki okul öncesi öğretmenlerinin farklı durumlardaki küçük çocuklara eğitim ve öğretim sağlamak için becerilerini geliştirmelerini ve güncellemelerini sağlamaya kendini adamıştır. Okul öncesi eğitimine yönelik üniversite bölümleri her zaman “okul öncesi çocuklar için çevrimiçi ve dijital eğitim” konusunda ideal eğitimi vermemektedir. Bu nedenle okul öncesi öğretmen adayları daha çok yüz yüze öğretim etkinliklerine ağırlık vermektedirler. Mevcut okul öncesi öğretmenlerinin birçoğu pandemi durumu nedeniyle ve okulların zaman zaman kapanması nedeniyle çocuklarla iletişim kuramamaktan şikayet ettiğinden, bu konudaki bilgi eksikliği mevcut okul öncesi öğretmenlerinin uygulamalarına zaten yansımıştır ve öğretim süreçleri olumsuz etkilenmiştir. Ayrıca COVID-19 pandemisi, eğitim sürecinin farklı yönlerinin yüz yüze eğitimin olmadığı durumlarda dahi yürütülebilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Bu acil durum aynı zamanda diğer durumlarda (hasta çocuklar, engelli çocuklar ve çeşitli acil durumlar) ve ayrıca normal durumlarda, evde öğrenmeyi ve aile üyelerinin küçük çocuklara bakmak konusundaki yeteneklerini desteklemek için okul öncesi eğitimin gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu nedenle okul öncesi öğretmen adaylarının uzaktan eğitim yoluyla çocukları desteklemeyi gerektiren farklı durumlara hazırlıklı olmaları ve uzaktan eğitimden en iyi şekilde verim alabilmeleri için velileri eğitim sürecine nasıl dahil edeceklerini öğrenmeleri gerekmektedir.

HEDEFLER

Projenin amaçları aşağıdaki gibidir:

Okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin uzaktan öğrenmeye ilişkin farkındalıklarını artırmak.

3-7 yaş arası çocuklara eğitim verirken karşılaşabilecekleri zorlukların giderilmesine katkıda bulunmak.

3-7 yaş arası çocukların öğrenme süreçlerini hızlandırmak için kullanılabilecek yenilikçi öğretim etkinlikleriyle buluşturmak.

Öğretmen adaylarını bilinçlendirerek, farklı geçmişlere ve kişisel özelliklere sahip akranlarıyla birlikte tüm çocukların becerilerini geliştirmeleri açısından 3-7 yaş arası çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.

3-7 yaş arası çocukların öğrenme sürecine daha etkin katılımını sağlamak için öğretmen adaylarının öğretim faaliyetlerine ilişkin ihtiyaçlarına ilişkin özgün, geçerli ve güvenilir veriler elde etmek.

Proje, çok modlu uygulamalar geliştirmek için dijital ve çevrimiçi teknolojilerin en iyi nasıl kullanılacağı konusunda Avrupalı öğretmenleri, ebeveynleri ve küçük çocukları desteklemek için bir metodoloji sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, proje kapsamında, okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri, paydaşlar ile Avrupa eğitim sistemlerine pedagojik bir metodoloji ve bir Çevrimiçi Eğitim Metodolojisini özerk bir şekilde tasarlamak için bazı yönergelerin sağlanması amaçlanmaktadır.