ORTAKLAR

School of Robotics

Robotik Okulu, Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından BİT eğitim uygulamaları bilgisi, kullanımı ve Eğitim Robotiği sertifikasına sahip, kâr amacı gütmeyen bir İtalyan Eğitim Merkezidir. Robotik Okulu, Robotik alanındaki Ar-Ge sonuçlarıyla ve Bilgisayar Zekâsı, Sinirbilim, Felsefe, Tasarım tamamlayıcı disiplinlerle birlikte bilginin geniş ölçekte yayılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, temel bilim ve beşerî bilimler arasındaki ayrımın üstesinden gelmeyi amaçlar. 2003 yılında robotikçi Gianmarco Veruggio ile iş birliği yaparak Robo-etiğin doğuşunu teşvik etmiştir (Ethical, Legal, and Societal Aspects of Robotics, Sanremo, Ocak 2004). O tarihten bu yana iki Avrupa Projesi (Ethicbots; CARE- Avrupa'da Robotik için Koordinasyon Eylemi) çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirmiştir. School of Robotics eğitimde yeniliğe kendini adamış yaklaşık 120 okuldan (anaokulundan liseye kadar) oluşmaktadır. Pedagojik “canlı bilim” ilkesine dayalı olarak konferanslar, öğretmenler için dersler, video konferanslar, belgeseller, yayınlar ve etkinlikler düzenler. Robotik Okulu, 2005 yılından bu yana İtalyan (CNR) ile bir İş birliği Anlaşması yürütmektedir. 2008'den beri de Roberta, Girls Discover Robots'un Ulusal Koordinatörüdür. 2011'den beri Avrupa Robotbiliminin Ulusal temsilcisidir. First Lego Ligi yarışmasının Kuzey Batı temsilcisi, İnsansı-robot yarışlarının Ulusal Elçisi ve Miur ile iş birliği içinde robotik Olimpiyatları'nın organizatörüdür. Scuola di Robotica, robotlar ve robotik cihazlar içeren bir robotik ve ICT laboratuvarına sahiptir. 2017 yılında hızlı prototipleme ve eğitim robotiği üzerinde çalışan bir girişimin (Madlab 2.0) doğuşu için iş birliği yapmıştır. Madlab 2.0 ile birlikte hastanelerde insansı robotlar üzerine projeleri mevcuttur. Bu projeler, engelli kişilerin daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için hastane bakıcılarının eğitimini içerir. Robotik Okulu, Avrupa Birliği Araştırma Projeleri ve Sanal Laboratuvar çalışma konsepti konusunda geniş bir deneyime sahiptir.

Kocaeli University

Kocaeli Üniversitesi 1992 yılında 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile kurulmuştur. Bugün Türkiye'nin önde gelen bilim ve eğitim merkezlerinden biridir. 19 Fakülte, 3 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü ve 1 Devlet Konservatuarı ile hizmet veren büyük bir eğitim kurumudur. 2022 yılı itibariyle 67.250 öğrencisi ile her yıl iyi yetişmiş bireyleri ülkemize kazandıran Kocaeli Üniversitesi, bünyesinde barındırdığı 24 Araştırma ve Uygulama Merkezi/Birimi ile Türkiye'nin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde önemli bir konuma sahiptir. 119 Öğrenci Kulübü ve Topluluğu ile öğrenci faaliyetleri arasında ilk sırada yer almakta, kulüpleri aracılığıyla sosyal sorumluluk faaliyetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Uluslararası sınırların giderek bulanıklaştığı, hızla küreselleşen bir dünyada bilim insanı yetiştiren ve bilim üreten üniversiteler de evrensel olmalıdır. Bu nedenle Kocaeli Üniversitesi uluslararasılaşma çalışmalarına önem vermektedir. Bu amaçla Kocaeli Üniversitesi, öğrencilerini yurt dışında birçok ülkeye göndermekle kalmayıp, dünyanın farklı coğrafyalarından da öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır. Çok sayıda öğrenciye farklı programlar aracılığıyla yurt dışında eğitim alma olanağı sağlamaktadır.

Polytechnic Institute of Viseu

26 Aralık 1979’da Viseu Politeknik Enstitüsünün (IPV) kuruluşu, Portekiz’de kamu politeknik yüksek öğreniminin başarılı bir şekilde uygulanmasını destekleyen geniş bir felsefeyle açıkça çerçevelenmiştir. Bu çerçeve;
1- Çevre halkla işbirliği,
2- Karşılıklılığa dayalılık
3- Tanıtıma yönelik olma
4- Bölgesel sorunlar ve iyi çözümlerin uygulanması konusunda farkındalık konularına vurgu yapmaktadır.

IPV, Portekiz toplumunun gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak için, öğrencilerinin teknik, insancıl ve kişisel eğitimleriyle bu tutkuyu gerçekleştirmeye çalışmaktadır; Enstitü içinde bulunduğu bağlamın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi üzerinde durmakta; ulusal ve uluslararası düzeyde diğer devlet / özel kurumlarla kültürel değişim ve işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Enstitü beş okuldan oluşmaktadır: Eğitim, Teknoloji ve Yönetim, Tarım, Teknoloji ve Yönetim (Lamego şehrinde) ve Sağlık.

IPV’nin misyonu, yüksek teknik-bilimsel bilgi ve becerilere sahip profesyoneller yetiştirmek ve gittikçe küreselleşen ve uluslararası bir toplum bağlamında eğitim kurumları ile bölgesel bilimsel ve teknolojik topluluk arasındaki yakın temasla mümkün kılınan yeniliği teşvik etmektir.

Şu anda, Politeknik Viseu Enstitüsü'nün lisans dereceleri, yüksek lisans dereceleri, lisansüstü kursları ve daha yüksek teknik profesyonel kurslara katılan 5000 öğrencisi bulunmaktadır. Eğitim, akademik personelin 413 üyesi tarafından güvence altına alınmıştır. Verilen eğitimler, öğretmen eğitimi, sosyal hizmet, sosyo-eğitimsel müdahale, gerontoloji, medya çalışmaları, kültürel çalışmalar, sosyal hizmet, spor, multimedya, mühendislik (birçok alanda), yönetim, pazarlama, turizm, tarım bilimleri ve hemşirelik gibi alanları içerir.
IPV Geliştirme ve Araştırma Derneği (ADIV) ile ortak olarak çalışmaktadır. Bu dernek, bölgesel kalkınma için işletmeler ve endüstri ile yakın temaslar ve değişimler kurmakta ve akademideki girişimcilik becerilerini geliştirmektedir. IPV Araştırma Merkezi, misyonu Viseu Politeknik Enstitüsü (IPV) tarafından geliştirilen araştırma ve sosyo-eğitimsel müdahale projeleri aracılığıyla eğitimde araştırma geliştirmek olan Eğitim ve Yenilikçilik Araştırmaları Merkezidir (CI & DEI) (IPG), Leiria Politeknik Enstitüsü (IPL), Bragança Politeknik Enstitüsü (IPB) ve Viana Do Do Castelo (IPVC), yüksek öğretim kurumları arasında entegre iş birliği kurmaktadır. CI & DEI, misyonunun peşinde koşarken, araştırmacılarının entegre iş birliğini geliştirmek, bilgi ve teknoloji aktarımını sağlamak, bilim ve kültürü teşvik etmek ve topluma hizmet sunmak için disiplinler arası ağ araştırma faaliyetlerini teşvik etmektedir. Merkez, Ulusal Bilim ve Teknoloji Vakfı, Bölgesel Maiscentro Programı ve Ulusal Reklam- Operasyonel Rekabet Faktörü Programı ve Operasyonel Bölgesel Geliştirme Tematik Programı ve Avrupa projeleri kapsamında projeleri yönetmiştir.

University of Mannheim

Mannheim Üniversitesi MU, nesillerdir öğrencileri iş dünyasında, akademide ve toplumda liderlik rolleri üstlenmeye hazırlamaktadır. Üniversitenin bu görevdeki güçlü yönlerinden biri, ekonomi ve sosyal bilimler ile karakterize edilen profilidir. Bu alanlarda Mannheim Üniversitesi defalarca Avrupa'nın en iyi 20 araştırma kurumundan biri olarak derecelendirilmiştir. Altı okul ve bölümlerdeki personel, İşletme, Ekonomi, Beşerî Bilimler, Sosyal Bilimler, Hukuk ve İşletme Bilişimi ve Matematik alanlarında araştırma yapmakta ve yürütmektedir. Üniversitedeki araştırmacılar çok sayıda ulusal ve uluslararası ortakla iş birliği yapmaktadırlar. Mannheim'ın barok sarayını çevreleyen kampüs, dünyanın dört bir yanından parlak beyinlerin öğrenmek, tartışmak, araştırmak ve dünyaya damgasını vurmak için bir araya geldiği bir yerdir. Üniversitedeki her beş öğrenciden biri, Mannheim'da lisans, yüksek lisans veya doktora yapmak için yurt dışından gelmektedir. Gerçekler ve Rakamlar: 194 profesör: yaklaşık 840 akademik personel, yaklaşık 570 akademik olmayan personel, yaklaşık 12.000 öğrenci, genel bütçe: yaklaşık 121 milyon EUR Dış finansman: Yaklaşık 23 milyon Euro, Akreditasyon “Triple Crown” (Business School): AACSB, EQUIS, AMBA. Mannheim Üniversitesi (UMA), Eğitimsel Veri Analitiği, Teknoloji Destekli Mesleki Yeterlilik Değerlendirmesi alanında ve ayrıca K12 profesyonelleri için (teknoloji destekli) HEI kursları ve mesleki gelişim programları geliştirme ve sunma konusunda dünya çapında tanınan bir uzmanlığa sahiptir. Dirk Ifenthaler ABD, Oklahoma Üniversitesi'ndeki Jeannine Rainbolt Eğitim Fakültesi'nde 2012 Fulbright Bursiyeri olarak bulunmuştur. Dirk'in araştırmaları bilişsel psikoloji, eğitim teknolojisi, veri analitiği ve örgütsel öğrenmenin kesişimine odaklanmaktadır. Almanya Mannheim Üniversitesi'nde Profesör ve Öğrenme, Tasarım ve Teknoloji Başkanı ve Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nde UNESCO Yüksek Öğretim Kurumunda Veri Bilimi Başkan Yardımcısıdır. Daha önceki görevleri arasında Avustralya'daki Deakin Üniversitesi'nde Dijital Öğrenme Araştırma Merkezi Profesörlüğü ve Direktörlüğü bulunmaktadır, Avustralya'daki Açık Üniversitelerde Uygulamalı Araştırma ve Öğrenme Analitiği Yöneticisi ve Almanya'daki Potsdam Üniversitesi'nde Uygulamalı Öğretim ve Öğrenim Araştırmaları Profesörü olarak görev yapmaktadır.

University of Latvia

Letonya Üniversitesi (LU): 13.000 öğrencisi, 13 fakültesi ve 20'den fazla araştırma enstitüsü ile Letonya Üniversitesi (LU), beşeri bilimler, sosyal ve fen bilimlerinde eğitim ve araştırma potansiyeline sahip Baltık Devletleri'ndeki en büyük kapsamlı araştırma üniversitelerinden biridir. Letonya'dan QS En İyi Üniversiteler sıralamasında yer alan tek yüksek öğretim kurumu. LU'nin uluslararasılaşma derecesi, QS Top Universities, Multi-rank, Interfax sıralaması gibi çeşitli sıralamalarda yüksek olarak kabul edilmiştir. LU, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine önem vermektedir ve uluslararası hareketlilikleri de desteklemektedir. Şu anda LU, dünya çapındaki üniversitelerle 148 ikili anlaşma, program ülkelerindeki üniversitelerle 800'den fazla Erasmus+ anlaşması ve ortak ülkelerdeki üniversitelerle 29 anlaşma imzalamıştır. UL, JoinEU-SEE, Triple I, Lot 3b, Centauri, MOVER, AURORA ve LEADER ile Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programı (MISOCO) gibi Erasmus Mundus projelerinde yer almış başarılı bir ortaktır. LU'nin misyon ve vizyonuna uygun olarak- Eğitim, Psikoloji ve Sanat Fakültesinin en karakteristik özellikleri, tüm yönleriyle sürekli gelişme ve iyileştirme üzerinedir: Yeni programlar, esneklik, uluslararası iş birliği, öğretim kadrosu ve öğrenci değişimi, geniş ve çok yönlü araştırma faaliyetleri, çevrenin zenginleştirilmesi. Hem fakültede hem de genel olarak üniversitede uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı uluslararası çalışmalar (IEA ICCS, OECD PISA ve TALIS), konferanslar (örneğin “Profesörler Haftası”) ve çok sayıda uluslararası öğrenci sayesinde hoşgörü, insan hakları ve aidiyet duygusu iç kalite kültürünün özü oluşturulmaktadır. Örnek olarak, “Çeşitliliğin Eğitimsel Tedavisi” yüksek lisans programı 2007 yılında İspanya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Letonya'daki dört üniversite tarafından oluşturulmuştur. Program öğrencilerin çalışma alanları odaklıdır. Bu nedenle, hedef kitle, Letonya, Avrupa Birliği ve dünya çapında Sosyal, İnsan ve Doğa bilimlerinde lisans derecesine sahip ülkelerden başvuranlardır. Çalışmalar, e-öğrenme ortamında ve mevcut toplantılarda uygulanmaktadır. Tüm çalışma programlarında e-kurslar uygulanmıştır.

Mellis Education Technology

Mellis Eğitim Teknoloji Ticarte Limited Şirketi yeni kurulmuş bir kuruluştur. Kuruluşun uzmanlık alanı, genellikle gerekli becerilere odaklanan, şirketlerin ve hedef grupların ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretim programları ve kurslar geliştirmek olarak tanımlanabilir. Mellis katılımcıları öğrenme sürecine dahil eden etkileşimli eğitim kursları geliştirmektedir. Mellis, süreç, ekipman, meslek analizi gibi analiz çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar çeşitli yöntemlerle yürütülmektedir ve ekip, İnteraktif Yazılım (Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik) ve “Web tabanlı yazılım” gibi BİT teknolojilerinde deneyimlidir. MELLIS, gençlerin eğitim faaliyetlerine aktif olarak katılmalarına özel önem vermekte ve onlara BİT alanındaki becerilerini geliştirme fırsatları sağlamak için tüm destekleyici mekanizmaları kullanmaktadır. MELLIS, engelli toplulukları ve diğer sivil toplum kuruluşları için çalışan kadın dernekleri ile çok yakın bir şekilde çalışmakta ve sanal platformlarda daha fazla kişiye ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Early Years

Early Years İrlanda (2019 yılında kurulmuştur), küçük çocuklara yönelik kuruluş olan Early Years Kuzey İrlanda ile birlikte, 0-12 yaş arası çocuklar ve aileleri için yüksek kaliteli erken yaş bakımı ve eğitimini teşvik etmek için çalışan en büyük kuruluştur. Early Years 1965 yılında Kuzey İrlanda’da kurulan, bir yönetim kurulu tarafından yönetilen ve üyeliğe dayalı bir hayır kurumudur. 1965'ten beri çocuklar ve aileleri için yüksek kaliteli çocuk bakımını teşvik etmek için çalışan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Misyon
“Çocuklar, aileler ve topluluklar için dayanıklılığı destekleyen yüksek kaliteli ortak erken eğitim ve bakım hizmetleri sağlamak için öncülük etmek ve yenilikçi faaliyetlerde bulunmak.”
Vizyon
Çocuklar güçlü, yetkin ve yerel topluluklarında görünür durumdadırlar. Ebeveynler, bakıcılar ve aileler, iyi çocuk gelişimi sonuçlarını besleyen sağlıklı ilişkilere sahip topluluklarda yaşarlar.
Çocuklar ve aileler fiziksel ve duygusal olarak iyi ve dirençlidirler. Çocuklar isteklidirler, öğrenmeye ve tam potansiyellerine ulaşma yeteneğine sahiptirler. Ebeveynler, bakıcılar, aileler ve hizmet sağlayıcılar yetkilendirilmiş ve dirençlidirler. Çocuklar farklılıklara saygılıdır ve barışçıl, müreffeh ve paylaşılan bir bölgede büyürler. Kuruluşun stratejisi, çocuğun sosyal çevresine katkıda bulunurken aynı zamanda bu çevreden etkilenip ona hizmet ettiğini gösteren Çocuk Hakları Ekolojisi Modeli tarafından desteklenmektedir; böylece çocuk gelişimi ve toplumsal refahın birbirine bağlılığı vurgulanmaktadır. Early Years uygulayıcıları, eğitmenleri ve uzmanlarına destek ve rehberlik etme konusunda 55 yılı aşkın bir deneyime sahiptir ve çalışmalar, erken yaş hizmetlerinin ihtiyaçlarını belirlemeye ve karşılamaya, küçük çocuklar için ebeveynlerle ortaklaşa olarak kaliteyi teşvik etmeye ve eğitim sonuçlarını iyileştirmeye odaklanmaktadır. Kanıta dayalı çok çeşitli eğitim ve kalite güvence programları, uygun bir oyun temelli müfredat uygulayarak uygulamayı iyileştirme çabaları sürdürülmektedir. Early Years Yüksek kaliteli erken çocukluk eğitimi ve kalite güvence programları tasarlama ve sunma konusunda kapsamlı deneyime sahiptir.