PROJEKTA REZULTĀTI

EARLY EDUCATION MODULAR COURSE CURRICULUM: EARLY IZGLĪTOJOŠĀ KURSA MĀCĪBU PROGRAMMA

Pirmsskolas izglītības moduļu kursu mācību programma un nodarbību plāni tiešsaistes nodarbībām, kas veltīti dažādām jomām un tēmām. Nodarbību plāni būs saistīti ar pirmsskolēnu dažādu kompetenču attīstību, kas būtu piemēroti un patīkami bērniem pirmsskolas vecumposmā - komunicēt, sadarboties, dalīties zināšanās, emocijās un pieredzē, izmantojot digitālos rīkus.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS TIEŠSAISTES NODARBĪBU KURSS

Pirmsskolas izglītības tiešsaistes nodarbību kurss būs izglītojošs novērtēšanas, uzraudzības un izplatīšanas rīks. Šis projekta rezultāts ietver publiska tiešsaistes kursa (MOOC) izveidi, lai uzlabotu zināšanas un prasmes tiem, kuri ir ieinteresēti paplašināt savu pieredzi un integrēt tehnoloģiju izmantošanu savā praksē. Mērķis ir padarīt rezultātus pieejamus plašai auditorijai, pateicoties atvērto izglītības resursu (OER) politikai. Tas būs angļu valodā un tulkots visās partneru valodās.

EARLY ROKASGRĀMATA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS TIEŠSAISTES NODARBĪBU PROGRAMMAI

Rokasgrāmata pirmsskolas izglītības tiešsaistes nodarbībām. Šīs interaktīvās rokasgrāmatas saturs un dizains tiks izveidots tā, lai to izmantotu kā skolotāju izglītības kursu universitātēs, ko izmantos studenti un skolotāji profesionālai pilnveidei, un tā tiks iekļauta dažādu asociāciju (skolotāju, vecāku, psihologu asociāciju u.c.) izglītojošajos pasākumos.