PROJE SONUÇLARI

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ MODÜLER DERS ÖĞRETİM PROGRAMI

Erken Çocukluk Eğitimi Modüler Ders Öğretim Programı ve Ders Planları, seçilen bazı konu ve temalara ayrılmış ve küçük çocukların çeşitli yetkinliklerinin yanı sıra yeni yolların geliştirilmesiyle ilgili olacak çevrimiçi laboratuvarlar için planlar – ergen yaş grubu için uygun ve eğlenceli- Bazı konulara ve seçilen temalara göre ayarlanan,

Küçük çocukların çeşitli yetkinliklerinin gelişimi yanı sıra yeni yolların da oluşturtulması –yaşlarına uygun ve eğlenceli- dijital araçlar aracılığıyla iletişim kurularak bunları bilgi, duygu ve deneyimleri paylaşmaya yönelik çevrimiçi laboratuvarlar için Erken Çocukluk Eğitimi Modüler Ders Öğretim Programı ve Ders Planları

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME PLATFORMU - MOOC

Bir eğitim, değerlendirme, izleme ve yaygınlaştırma aracı olarak geliştirilecek Erken Çocukluk Eğitimi Çevrimiçi Öğrenme Platformu. Bu Proje Sonucu, pedagojik repertuarları güncellemek ve genişletmek, teknoloji kullanımı uygulamalarına entegre etmekle ilgilenen öğretmenleri yetiştirmek için Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler (MOOC) oluşturulmasını içermektedir. Amaç, Açık Eğitim Kaynakları (OER) politikası sayesinde çıktıları daha geniş bir kitleye sunmaktır. İngilizceye ve tüm ortakların dillerine çevrilecektir.

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ÇEVRİMİÇİ LABORATUVARLAR İÇİN EL KİTABI

Erken Çocukluk Eğitimi Çevrimiçi Laboratuarları İçin El Kitabı. Bu interaktif el kitabının stili ve tasarımı, öğrenciler ve öğretmenler tarafından mesleki güncellemeler ve çeşitli derneklerin (öğretmenler, veliler, psikolog dernekleri, pedagoglar, okul öncesi kulüp ve dernekler, özel okullar vb.) eğitim faaliyetlerinde kullanılacak bir üniversite dersi olarak hazırlanacaktır,