EARLY

Erken çocukluk eğitimi toplum gelişimi için anahtardır.

EARLY

Erasmus + EARLY projesinin amacı, 3-7 yaş arası çocukların öğretmeni olacak okul öncesi öğretmen adaylarının (hizmet öncesi) ve öğretmenlerinin (hizmet içi) farkındalıklarını uzaktan öğrenme modülünü içeren ve hem yüz yüze eğitim için hem de uzaktan eğitim için robotik uygulamalarla zenginleştirilen okul öncesi eğitimi hedefleyen çevrimiçi ortamın geliştirilmesiyle arttırmaktır. Proje ayrıca dijital öğretim araçları ve robotlarla desteklenen uygulamalı eğitimler gerçekleştirerek okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bunların yanı sıra, proje kapsamında açık kaynak kodlama araçlarını ve bu yaş grupları için test edilmiş çeşitli robotik kitlerini kullanan bir yükseköğretim modüler ders müfredatı (R1) geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunların sonucu olarak da ortaya MODÜLER DERS MÜFREDATI çıkacaktır.

Etki

YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMLERİ

Proje sonunda bir bütün olarak teorik ve uygulamaya yönelik erken çocukluk eğitim programı ortaya çıkarılacaktır. Bu proje çıktılarından Avrupa ülkeleri ve eğitim sistemleri faydalanacaktır.
İlgili paydaşlar, proje çıktılarını derslerine uyarlayabilirler, derslerinin bir bölümü olarak ele alabilirler ve öğrencilerin stajları kapsamında kullanabilirler.

AİLELER

AİLELER proje kapsamında geliştirilecek Kitlesel Çevrimiçi Açık Derse (KAÇD) erişebileceklerdir. Bu sadeye KAÇD’de sunulan materyallere erişebilecek ve bu materyalleri hem platformlar ve dijital araçlar hakkında bilgi edinmek hem de önerilen faaliyetleri uygulamak için kullanabilecektir. Proje, okul öncesi eğitimin iki kahramanının KAÇD’de buluşabileceği, okul ve aile arasında yakın bir işbirliğini öngörmekte ve teşvik etmektedir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLER

Proje faaliyetleri, okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin mesleki beceriler kazanmasını doğrudan etkileyecektir. Bu proje, bu okul öncesi öğrencilerle, ebeveynleri ve okul müdürleriyle birlikte çalışan okul öncesi öğretmenlerine ihtiyaçlarını dile getirme şansı verecektir. KAÇD ve Avrupa platformlarında yayınlanacak olan EĞİTİM materyalleri her zaman halka açık olacaktır. KÜÇÜK ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.
Bu proje deneyimi ve çıktıları, COVID acil uzaktan öğretim sürecinde olduğu gibi acil durumlarda kullanılabileceği gibi, projenin metodolojisi ve materyalleri sadece acil durumlarda değil, farklı alanlarda ve durumlarda da kullanılabileceğinden, küçük çocuklar üzerindeki etkisi dikkate değer olacaktır. Gerekli değişikliklerle DERS PLANLARI ve VİDEO EĞİTİMLERİ çocukların ev çalışmalarını desteklemek için ve göçmen çocukların kaynaştırma faaliyetleri için kullanılabilir.

DİĞER KURUMLAR

Okul öncesi eğitimle ilgilenen özel kurumlar, proje materyallerini ve sonuçlarını kullanmaya teşvik edilecek ve paydaş olarak geri bildirimde bulunmaları istenecektir. Pek çok Avrupa ülkesinde ve dünyada, ebeveynlerin çalışma saatlerini kapsayan kamu kurumlarının olmadığının olmadığı durumlarda sosyal organizasyonlar ve diğer kurumlar, küçük çocuklara sabah veya öğleden sonra bakmakla yükümlüdürler. Tüm proje ürünleri, Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanacak ve Açık Keşif Alanı (Open Discovery Space, ODS) gibi ana ortamlar aracılığıyla Açık Eğitim Kaynağı (Open Educational Resources, OER) olarak kullanıma sunulacaktır. Ayrıca, tüm yaygınlaştırma faaliyetleri ve çoğaltıcı etkinlikler web sitesinde mevcut olacak ve üretilen tüm materyaller ve kaynaklar logo ve web adresi, Facebook, Twitter veya mevcut diğer herhangi bir sosyal medya bilgilerini içerecektir.

Partners